Arbeidsgruppene er i gang!

Arbeidsgruppene er i gang! Tysdag 2. april var fyrste arbeidsmøte for arbeidsgruppene i tusenårsprosjektet Hundorp 2021. Arbeidet med tusenårsprosjektet er delt inn i tre hovudsatsingar, som dei ulike tiltaka sorterer under. Det er Arrangement Kulturminner Formidling...

Status for Hundorp 2021

Status for Hundorp 2021 Tusenårsmarkeringa for kristningsmøtet på Hundorp nærmar seg. Førre veke var styringsgruppa for prosjektet samla på Dale-Gudbrands gard.  Styringsgruppa for prosjektet har brukt det siste året på å lage eit fundament for Hundorp 2021 –...

Folkemøte om Hundorp 2021

Folkemøte om Hundorp 2021   kontakt oss Bjørn Kjellsson Sletten Prosjektleiar tlf 974 71 997 bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no Stian Stø Dørum Prosjektmedarbeidar tlf. 975 31 345 stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no følg oss Følg norge i tusen år Norge i tusen år...