Tusen år med lærdom!

Hundorp2021 – startskotet for den 10 år lange feiringa av kristninga av Noreg som når sitt klimaks på Stiklestad i 2021 – har utvikla ei rekke oppgåver for elevar på barneskule, ungdomsskule og vidaregåande. Oppgåvene finn du her – og fleire blir lagt ut fortløpande!  

Folkevandringar. Steinaldar. Vikingtid. Kristning. Middelalder. Reformasjon. Gudbrandsdalen er rik på historie og kulturarv. Bli kjend med di eiga historie og våre nasjonale røter gjennom spanande djupdykk i vikinghistoria i Innlandet!

Denne oppgåvesida er under utvikling – vil du vere med, så heng på!

 

Visjon og formål

Hovudmålgruppa for Hundorp 2021 er barn og unge, og tusenårsjubileet skal skape positivitet og framtidstru. Gjennom fokuset på møtet mellom den nye og den gamle trua, og brytningstida mellom vikingtid og kristendom, ønskjer vi å sette søkjeljos på vår tids kulturmøte og kva for store endringar vi står overfor.

Tusenårsjubileet skal også auke kunnskapen om hva tilstedeværingen av Olav Haraldsson har betydd for Noreg som helhet og ikkje minst for oss i Gudbrandsdalen. Kampen på Hundorp ble startskotet for det «nye» Noreg, og heile dalen spelar ein sentral rolle i nasjonal historie. Det må vi vere stolte av!

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
[email protected]

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
[email protected]

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år