Dato: 19.juni – 15.august 2021

Tid: 10:00 – 16:00

Stad: Dale-Gudbrand | Hundorp

Skattar frå Dale-Gudbrand | Fortidsfunn | Utstilling

Gudbrandsdalen har ei rik kulturhistorie – men dei mest verdifulle funna gjort på Dale-Gudbrand har aldri vore vist til publikum i Gudbrandsdalen. I Hundorp2021 skjer det!

Velkomen til ei historisk utstilling av historiske dimensjonar! I ein spesialbygd container vil Gudbrandsdalsmusea vise fram dei rike arkeologiske funna frå Sør-Fron. Funna er til dagleg trygt plassert i magasin på Kulturhistorisk museum i Oslo, men no kjem dei heim!

Containeren er mobil og vil delta «der det skjer» under jubileet.

Program for utstillinga er under arbeid. Meir info om kulturskattane kjem!

 

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år