Dato: 15.juni – 15. sept. 2021

Tid: 10:00 – 16:00

Stad: Dale-Gudbrand | Hundorp

Solrenning - arkeologisk utstilling

Gudbrandsdalen har ei rik kulturhistorie – men dei mest verdifulle funna gjort på Hundorp og Sør-Fron har aldri vore vist til publikum i Gudbrandsdalen. I Hundorp2021 skjer det!

Velkomen til ei historisk utstilling av historiske dimensjonar! I ein spesialbygd container vil Gudbrandsdalsmusea vise fram dei rike arkeologiske funna frå Sør-Fron. Funna er til dagleg trygt plassert i magasin på Kulturhistorisk museum i Oslo, men no kjem dei heim!

Program for utstillinga er under arbeid. Meir info om kulturskattane kjem!

 

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år