Organisasjonen

Styringsgruppa for prosjektet består av:

  • Ole Tvete Muriteigen (ordførar i Sør-Fron), leiar
  • Even Aleksander Hagen, fylkesordførar
  • Øystein Rudi, direktør for Gudbrandsdalsmusea
  • Solveig Fiske, biskop i Hamar
  • Rasmus Stauri, representant for grunneigarane ved Dale-Gudbrands gard
  • Øyvind Frich, eigar og drivar på Dale-Gudbrands gard
  • Kristinn Olason, representant for Sør-Fron sokneråd

I tillegg møter seksjonssjef for kultur i Innlandet, Kyrre Dahl, og Mariann Bjelle og Jørn Øversveen frå Innlandet fylkeskommune.

Bjørn Kjellson Sletten

prosjektleiar

Tlf. 974 71 997
E-post: [email protected]

Stian Stø Dørum

prosjektmedarbeidar

Tlf. 975 31 345
E-post: [email protected]

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
[email protected]

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
[email protected]

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år