Dato: 2021

Tid: 

Stad: 

Tingstadprosjekt

Arkeologisk undersøking av områda rundt Hundorp og Haave. Samarbeidsprosjekt mellom Kulturhistorisk museum i Oslo, NTNU Vitenskapsmuseet, Innlandet Fylkeskommune og Hundorp 2021.

Publisering av funn og analyser av undersøkingar blir annonsert her og på facebooksida til Hundorp 2021. 

 

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
[email protected]

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
[email protected]

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år