Dato: 2021

Tid: 

Stad: 

Tingstadprosjekt

Arkeologisk undersøking av områda rundt Hundorp og Haave. Samarbeidsprosjekt mellom Kulturhistorisk museum i Oslo, NTNU Vitenskapsmuseet, Innlandet Fylkeskommune og Hundorp 2021.

Publisering av funn og analyser av undersøkingar blir annonsert her og på facebooksida til Hundorp 2021. 

 

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år

Lydfil

Lytt til innspeling av Dale-Gudbrand-visa som elevane kan synge med til.

Teksten

Last ned teksten til visa om Dale-Gudbrand som ungane skal lære seg.

Danseinstruksjon

Lær deg dansestega slik at du kan vera med på dansen i tunet på slutten av dagen!

Danseinstruksjon

Lær deg dansestega slik at du kan vera med på dansen i tunet på slutten av dagen!