Vikingskipet | Hundorp2021

Vikingskipets ferd

Det er 1000 år sidan forrige vikingskip var på ferd i Gudbranddsdalen og no er det klart for ei ny ferd!

Du kan møte skipet langs Laugens breidder og helse det vidare!

I tre dagar skal vikingskipet ro frå Båstø til Hundorp. Gjestar frå programmet på Tusenårsfesten vil vere med og ro, og NRK vil ha nokre sendingar frå skipet.

Skipets ferd blir óg strømma og sendt på ein skjerm på Tusenårsfesten.

Ta med deg feststemninga og kom ned til Laugens breidder – der kan du helse vikingskipet lykke til vidare på ferda!

Skipets ferd:

Torsdag 29. juli

Kl. 13:30 – Avreise Båtstø på Tretten. Her kan dykk gjerne møte opp og ynskje skipet god tur. 

Kl. 16:30 – Ankomst Mageli Camping. Gjestar på campingen kan møte skipet.

Fredag 30. juli

kl. 11:30 – Avreise Mageli Camping. Gjestar på campingen kan ynskje skipet god reise vidare.

kl. 13:30 – Ankomst Fåvang. Folk kan sjå skipet frå Krekke rasteplass og ynskje det velkommen.

Laurdag 31. juli

kl.10:00 til 12:00 – Skipet ror inn mot Hundorp. Møt skipet ved Hundorp bru.

Vil du vera med og ro ein dag? Du må vere over 18 og ønskje å ta i eit tak(!). Meld di interesse via knappen under.

}

29. - 31. juli

Frå Båtstø til Hundorp

Bakgrunn for Vikingskipets ferd opp Laugen

Arkeolog og stipendiat ved Kulturhistorisk Museum, Ingar M. Gundersen er medlem av arbeidsgruppa for kulturminne i Hundorp 2021 og har kome opp med ideen om å segle vikingskip opp Gudbrandsdalslågen.

Han kjenner området godt etter fleire utgravingar i Gudbrandsdalen og hevdar at Hundorp kan ha vore endestasjon med skip opp Gudbrandsdalslågen. Bakgrunn for teorien er historiske kjelder frå mellom anna Snorre, og korleis dei brukte skip i elvar andre stader i Europa.

Dersom denne teorien stemmer kan Hundorp ha vore eit viktig knutepunkt mellom dei rike utmarksresursane i Gudbrandsdalen mot havet og resten av verda. Ein seilas opp Gudbrandsdalslågen kan derfor bli eit slags «Thor Heyerdahlsk» prosjekt for å bevise teorien.

I kongesagaen, Heimskringla, beskriv Snorre Sturlason at det var båt- og skipstrafikk langs Gudbrandsdalslågen:

Sitat 1: «Der kom dei alle ihop, og de var mykje folk, for di de ligg eit vatn nære ved som heiter Logen, so dei kunde koma dit likso godt med skip som til lands,»

Sitat 2: «I natt skal De ganga dit som bondeskipi er, og bora hol i alle ihop og rida hestane deira burt fraa dei gardane som dei er paa,».

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år