Maleri av Anders Kvåle Rue, fra Flatøybok bind 3, Saga Bok AS

Maleri av Anders Kvåle Rue, fra Flatøybok bind 3, Saga Bok AS

Visjon og formål

Hovudmålgruppa for Hundorp 2021 er barn og unge, og tusenårsjubileet skal skape positivitet og framtidstru. Gjennom fokuset på møtet mellom den nye og den gamle trua, og brytningstida mellom vikingtid og kristendom, ønskjer vi å sette søkjeljos på vår tids kulturmøte og kva for store endringar vi står overfor.

Tusenårsjubileet skal også auke kunnskapen om hva tilstedeværingen av Olav Haraldsson har betydd for Noreg som helhet og ikkje minst for oss i Gudbrandsdalen. Kampen på Hundorp ble startskotet for det «nye» Noreg, og heile dalen spelar ein sentral rolle i nasjonal historie. Det må vi vere stolte av!

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år