Maleri av Anders Kvåle Rue, fra Flatøybok bind 3, Saga Bok AS

Maleri av Anders Kvåle Rue, fra Flatøybok bind 3, Saga Bok AS

Visjon og formål

Hovudmålgruppa for Hundorp 2021 er barn og unge, og tusenårsjubileet skal skape positivitet og framtidstru. Gjennom fokuset på møtet mellom den nye og den gamle trua, og brytningstida mellom vikingtid og kristendom, ønskjer vi å sette søkjeljos på vår tids kulturmøte og kva for store endringar vi står overfor.

Tusenårsjubileet skal også auke kunnskapen om klubbeslaget på Hundorp, startskotet for eit «nytt» Noreg, og heile Gudbrandsdalen si rolle i nasjonal historie. 

Hundorp 2021 planlegg alle arrangement etter myndigheitene sine forskrifter og retningsliner, og vil til einkvar tid etterstrebe og skape eit trygt miljø for publikum og artistar.

Bjørn Kjellson Sletten

prosjektleiar

Tlf. 974 71 997
E-post: [email protected]

Stian Stø Dørum

prosjektmedarbeidar

Tlf. 975 31 345
E-post: [email protected]

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
[email protected]

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
[email protected]

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år