Visjon og formål

I 2021 markerer vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand møttes på Hundorp i 1021, eit møte som resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen. I soga om Norge har kristninga av dølane vorte ståande som eit bilete på kristninga av landet, og eit symbol på møtet mellom den nye og den gamle tru, ei ny og ei gamal tid.

Hovudmålgruppa for Hundorp 2021 er barn og unge, og tusenårsjubileet skal skape positivitet og framtidistru. Gjennom fokuset på møtet mellom den nye og den gamle trua, og brytningstida mellom vikingtid og kristendom, ønskjer vi å sette søkjeljos på vår tids kulturmøte og kva for store endringar vi står overfor.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no