Heilårsprogram 

Arrangement

Gudbrandsdalen i 1000 år

Arrangementsserie i samarbeid med historielag og kommunar i Gudbrandsdalen

Periode: Januar – desember 2021

Kulturkvelden i Sør-Fron

Stad: Sør-Fron kulturhus

Februar 2021 

Fake News - fra Snorre til Trump

DKS-turne i innlandet

Stad: 25 ungdomskular i innlandet.

Mars 2021

Premiere 2021-satsing

Fron Kulturskule

April

Bispevisitas og kyrkjemøte

Arrangør: Hamar bispedømme 

Stad: Sør-Fron kommune 

Periode: Mai 2021

Pilegrimsvandring

«I Olavs fotspor»

Arrangement langs ruta.

Periode: Juli 2021 

Tusenårsfesten på Hundorp

 

Periode: Juli 2021

Vikingdagar på Hundorp

 

Stad: Dale-Gudbrands gard

Periode: September 2021

Erfaringskonferanse

Stad: Sør-Fron kommune 

 

 

Periode: Desember 2021

Utstilling og oppleving 

Gjenstandutstilling

Utstilling av arkeologiske funn frå Sør-Fron

 

 

 

Digital formidling

Bruk av ny teknologi for å formidle historie

 

 

 

Tingstadprosjekt Hundorp - Hove

Arkeologisk undersøking av områda rundt Hundorp og Hove

 

 

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no