Velkome til Hundorp 2021

1000 år. 1000 historier.

I år er det 1000 år sidan kong Olav Haraldsson i følge Snorre møtte hersen Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021, ei hending som markerer skiljet på «gamal» og «ny» tid i landet.

Dette skal feirast i heile år! Gudbrandsdalen har 1000 historier å by på, og vi skal dele mange av dei med dykk gjennom konsertar, utstillingar, digital tidsreise, skuleprosjekt, vandringar, foredrag, kyrkjebesøk – vi har mykje spanande på planen gjennom heile Hundorp 2021!

Feiringa toppar seg i den store Tusenårsfesten 29. – 31. juli på Dale-Gudbrands Gard. Da er det tre dagars feiring med innslag av ei rekke kjende artistar, både nasjonale og lokale. Vil de vera med, så heng på!

Kalender

Program for heile året 2021 

Gammeldags konfirmasjon | Bilde: A. Tidemand | Hundorp2021

Tusenårs-festen på Hundorp

Tusenårsfesten | Dale-Gudbrands gard | Hundorp 2021 | Foto: Frich.no

Gudbrandsdalen i 1000 år

Gudbrandsdalen i 1000 år | Hundorp 2021

Tingstader – arkeologisk undersøking

Dronefoto frå arkeologisk undersøking av området rundt Dale-Gudbrands Gard

Solrenning – arkeologisk utstilling

Solrenning | Dale-Gudbrands Gard | Hundorp2021

Hidden – opplev vikingtida

Hidden | Hundorp2021

Velkomen til tusenårsfeiring!

I år feirar vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand i følge Snorre møttest på Hundorp i 1021.

I Gudbrandsdalen si utvikling dei siste 1000 åra ligg det utrulege hendingar. Bli med på ei reise attende i tid, ei reise kledd i nåtidas drakt.

Programmet blir oppdatert heile tida. Her kan du sjå arrangementa som er klare til nå.

Om Hundorp 2021

I 2021 feirar vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand i følge Snorre møttest på Hundorp i 1021, eit møte som resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen. I soga om Norge har kristninga av dølane vorte ståande som eit bilete på kristninga av landet, og eit symbol på møtet mellom den nye og den gamle trua, ei ny og ei gamal tid.

Kristningsmøtet

I følge Snorre Sturlason møttest kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021. Dette møtet resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år