Velkome til Hundorp 2021

Signe frå Bjølstadmo | Hundorp2021

Tusenårsfesten på Hundorp

Tusenårsfesten er heile årets høgdepunkt, og vi feirer 1000-årsjubileet tre dagar til ende! 

Det blir musikk og dans, kulturelle innslag, samtalar, gudstenester og konsertar. Vi får besøk av nasjonalt kjende namn, lokalt kjende andlet og heilt nye bidragsytarar.

Sjølve festen er delt opp i tre dagar – kvar dag har sitt eige tema:

  • Torsdag 29.juli: FORTID. Her ser vi attende på historien, og det handlar om opplysning.

  • Fredag 30.juli: NÅTID. Her er temaet «refleksjon» og det er nåtida som er i fokus.

  • Laurdag 31.juli: FRAMTID.  Denne dagen er det ungdommen sjølve som er i førarsetet, både på og bak scena

Kalender

Signe frå Bjølstadmo

Anders Baasmo | Hundorp 2021

Lars Mytting

Lars Mytting | Foto: Julie Pike, Gyldendal | Hundorp2021

Mjøsfolk

Gudbrandsdalen i 1000 år | Hundorp 2021

Hallgrim Hansegård

Gammeldags konfirmasjon | Bilde: A. Tidemand | Hundorp2021

Synne Vo, DÅM og Loftet dansestudio

Tusenårsfesten | Dale-Gudbrands gard | Hundorp 2021 | Foto: Frich.no

HKEEM

HKEEM på Hundorp2021 | Foto: Ida Bjørvik

Tingstader – arkeologisk undersøking

Dronefoto frå arkeologisk undersøking av området rundt Dale-Gudbrands Gard

Solrenning – arkeologisk utstilling

Solrenning | Dale-Gudbrands Gard | Hundorp2021

Hidden – opplev vikingtida

Hidden | Hundorp2021

Pilgrimsvandring til Tusenårsfesten

Maleri av Anders Kvåle Rue, fra Flatøybok bind 3, Saga Bok AS

Vikingskipets ferd opp Laugen

Vikingskipet | Hundorp2021

Frivillig på Tusenårsfesten?

Frivillig Hundorp 2021

Program for heile året 2021 

Gammeldags konfirmasjon | Bilde: A. Tidemand | Hundorp2021

Tusenårs-festen på Hundorp

Tusenårsfesten | Dale-Gudbrands gard | Hundorp 2021 | Foto: Frich.no

Gudbrandsdalen i 1000 år

Gudbrandsdalen i 1000 år | Hundorp 2021

1000 år. 1000 historiar.

I år feirar vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand i følge Snorre Dette skal feirast i heile år!

Gudbrandsdalen har 1000 historier å by på, og vi skal dele mange av dei med dykk gjennom konsertar, utstillingar, digital tidsreise, skuleprosjekt, vandringar, foredrag, kyrkjebesøk – vi har mykje spanande på planen gjennom heile Hundorp 2021!

Programmet blir oppdatert heile tida. Her kan du sjå arrangementa som er klare til nå.

Om Hundorp 2021

I 2021 feirar vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand i følge Snorre møttest på Hundorp i 1021, eit møte som resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen. I soga om Norge har kristninga av dølane vorte ståande som eit bilete på kristninga av landet, og eit symbol på møtet mellom den nye og den gamle trua, ei ny og ei gamal tid.

Kristningsmøtet

I følge Snorre Sturlason møttest kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021. Dette møtet resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år