1000 år.

1000 historier.

I år er det 1000 år sidan kong Olav Haraldsson møtte hersen Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021. Hendinga blir rekna for å vere starten på kristendommen i Norge, og markerar skiljet på «gamal» og «ny» tid i landet.

Dette skal feirast i heile år! Gudbrandsdalen har 1000 historier å by på, og vi skal dele mange av dei med dykk gjennom konsertar, utstillingar, digital tidsreise, skuleprosjekt, vandringar, foredrag, kyrkjebesøk – vi har mykje spanande på planen gjennom heile Hundorp 2021!

Feiringa toppar seg i den store Tusenårsfesten 29. – 31. juli på Dale-Gudbrands Gard. Då er det tre dagars feiring med innslag av ei rekke kjende artistar, både nasjonale og lokale. Vil de vere med, så heng på!

Velkomen til tusenårsfeiring!

I år feirar vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand møttes på Hundorp i 1021.

I Gudbrandsdalen si utvikling dei siste 1000 åra ligg det utrulege hendingar. Bli med på ei reise attende i tid, ei reise kledd i nåtidens drakt.

Programmet oppdaterast heile tida, og her kan du sjå det som er klart til no.

Tusenårsfesten i juli

29. – 31. juli er det fest tre dagar til ende på Dale-Gudbrands Gard. Da går sjølve tusenårsfesten av stabelen. Konsertar, talk-show, ope gard og fleire innslag på 3-4 arenaer er noko av alt som vil skje.

Dei tre dagane feiringa pågår representerar Fortid, Nåtid og Framtid. Programmet reflekterar dei ulike tidane, og oppdaterast heile tida.

Kommande arrangement

Om Hundorp 2021

I 2021 feirar vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand møttes på Hundorp i 1021, eit møte som resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen. I soga om Norge har kristninga av dølane vorte ståande som eit bilete på kristninga av landet, og eit symbol på møtet mellom den nye og den gamle tru, ei ny og ei gamal tid.

Gudbrandsdalen i 1000 år

1000 år med historie har satt sitt preg på Gudbrandsdalen. Utallege tradisjonar har hatt sitt opphav her. Historia har både ljose og dystre hendingar, og alt har det prega livet vi lev i dag.

Ei rekke arrangement i heile Gudbrandsdalen skal vere med på å fortelje historia. Bli med på feiringa av oss sjølv!

 

Hærpil prototype | Hundorp 2021

Hærpiler til undgommen

Sør-Fron ungdomsskule er i gang med å produsere hærpiler. Hærpilene skal brukast som invitasjonar til andre ungdommar i Innlandet. Ungdommane blir invitert til å delta i feiringa og skal blant anna lage innslag til Ragnarock på tusenårsfesten, blant anna.

Hærpilene har innsvidd runeskrift som mottakarane må tyde for å få meir informasjon.

Kristningsmøtet

I følge Snorre Sturlason møttes kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021. Dette møtet resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år