av | 24.10.19

Fekk sjå skattane frå Hundorp

Prosjektleiinga for Hundorp 2021 har vore på besøk på Kulturhistorisk museum i Oslo, for å sjå dei arkeologiske funna som er gjort i Sør-Fron.

Det vil være svært relevant i 2021, å vise fram arkeologiske gjenstandar som er funne på  Hundorp og i Sør-Fron generelt. Både etter-reformatoriske gjenstandar i privat eige og gjenstandar som ligg i magasin hos blant anna Maihaugen og Kulturhistorisk museum i Oslo vil kunne belyse viktige aspekt av dei utvalde tema for utstillinga.

Sjå arkeolog Ingar M. Gundersen fortelja om funna her. 

Å få «hente heim att» og vise fram arkeologiske gjenstandar frå området vårt, vil være med å oppfylle eit av måla med Hundorp2021.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
[email protected]

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
[email protected]

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år