av | 6.04.19

Arbeidsgruppene er i gang!

Tysdag 2. april var fyrste arbeidsmøte for arbeidsgruppene i tusenårsprosjektet Hundorp 2021.

Arbeidet med tusenårsprosjektet er delt inn i tre hovudsatsingar, som dei ulike tiltaka sorterer under. Det er

 • Arrangement
 • Kulturminner
 • Formidling

Dette blir administrert av ei arrangementsgruppe, ei kulturminnegruppe og ei formidlingsgruppe.

Eit godt møte

Tysdag 2. april hadde dei tre gruppene sitt fyrste møte. 

– Endeleg er vi i gang med arbeidet desse gruppene skal gjere. Det var eit godt møte, der mange gode og konkrete idear kom på bordet, seier kulturleiar i Sør-Fron og prosjektleiar for Hundorp 2021, Bjørn K. Sletten.

Ordførar Ole tvete Muriteigen er leiar i styringsgruppa for Hundorp 2021, og var også med på møtet med arebidsgruppene.

–  Eg er godt fornøgd med møtet. Kreative og engasjerte personar deltek, og det gjer meg sikker på at markeringa skal bli veldig bra – og av betydning på både kort og lang sikt, seier Muriteigen.  

Dette er arbeidsgruppene

Arbeidsgruppene består av  personar med ulik ståstad og ulike nettverk som alle bringer nødvendig kunnskap og kompetanse inn i arbeidet. Det er representantar for både friviljuge og profesjonelle organisasjonar i Gudbrandsdalen. Gruppene arbeider sjølvstendig, og rapporterer til prosjektleiar/sekretær. Dei skal sørgje for planlegging og sikre at tiltaka blir gjennomført.

På bakgrunn av tiltaka synt i prosjektplanen er følgjande arbeidsgrupper sett saman:

1. Arrangementsgruppa

Arbeidsoppgåver:

 • Ny sceneproduksjon
 • Folkefest, Olsok
 • Signe frå Bjølstadmo (kulturkvelden 2019)
 • Bibliotek/litteraturarrangement
 • Heimskringla/kyrkjespel
 • Samarbeid kulturskule og VVS
 • Produksjon i DKS
 • Skule/barnehage

Ressurspersonar:

 • Vegard Moshagen
 • Vivian Haverstadløkken
 • Juliane Bay
 • Helena Wik
 • Carl Henrik Grøndahl
 • Carina Gjelsvik
 • Rasmus Stauri
 • Oda Nyhus Aanekre

2. Kulturminnegruppa

Arbeidsoppgåver:

 • Kulturminnefeltet på Hundorp
 • Kulturminnefotoprosjekt
 • Nettpublikasjon/digital formidling
 • Gjenstandstutstilling sommar 2021
 • Artiklar til årbok for Gudbrandsdalen, kjeldegransking

Ressurspersonar:

 • Ingar Gundersen
 • Hildegunn Maria Haanes Ruset
 • Ein representant frå OFK, kulturarv (ikkje avklart kven)

3. Formidlingsgruppa

Arbeidsoppgåver:

 • Vikingmarknad på Hundorp
 • Formidlingstiltak, pilegrimssenteret
 • Formidlingstiltak, Dale-Gudbrands gard
 • Kursing av guidekorps
 • Koordinering av kyrkja si rolle i jubileumsmarkeringa.
 • Mat – eigen 2021-meny

Ressurspersonar:

 • Siri Neslein
 • Kristian Haave
 • Vigdis Holmestad
 • Liv Randi Sundhagen
 • Marita Aanekre
 • Ein representant frå Gudbrandsdalsmusea (ikkje avklart kven)

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
[email protected]

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
[email protected]

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år