av | 6.01.20

Ut på vegen med «Fake news»

Denne uka var DKS-produksjonen «Fake news – fra Snorre til Trump» på besøk i Sør-Fron. Produksjonen er initiert av Hundorp 2021 i samarbeid med Innlandet fylkeskommune.

Produksjonen FAKE NEWS! tar utgangspunkt i Klubbeslaget på Hundorp – en historie som har hatt mye å si for folkets identitet i Gudbrandsdalen. Produksjonen er todelt hvor elevene første dag vil rette søkelys på historien, kildekritikk og Fake News. Under andre del kommer skolefilmbussen på besøk og elevene vil lage sine egen filmer med utgangspunkt i Fake News.

Les mer om produksjonen  på DKS Innlandet sine sider. 

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
[email protected]

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
[email protected]

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år