Vikingdagar

Vikingdagen arrangerast på Dale-Gudbrands Gard og er ein open dag der alle er velkome.

Her kan du oppleve ein dag i vikingtida, vere med på handverkstradisjonar, vere tilskuar til vikingkamp og kle deg ut som ein viking sjølv.

}

September

Dale-Gudbrands Gard

Sør-Fron kommune har arrangert vikingdag for 6. klassingar i regionen dei siste 16 åra. Dei siste 2 åra har det vore arrangert open vikingdag dagen etter skulearrangementet.

Det er begrensa med plass, så det er smart å sikra seg plass tidleg.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år