Utstillingar

I Sel er det utstild fleire gjenstandar og kunstverk. Både gamle funn og nye kunstverk.

}

Måndag til laurdag

Sel Bibliotek

Mellom anna kan du sjå gravkorset frå Sel, jordfunn frå Sel, ulike elevarbeid og resultata frå eit skuleprosjekt om Magnushymnen.

Utstillinga kan sjåast i heile bibliotekets opningstid. Grunna restriksjonar er det få plassar. Meld deg på til Sel kommune på telefon 61 70 07 00.

Ustillinga kan også opplevast digitalt.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år