Utstillingar

I Sel er det utstild fleire gjenstandar og kunstverk. Både gamle funn og nye kunstverk.

}

Måndag til fredag

Biblioteket i Sel

Mellom anna kan du sjå gravkorset frå Sel, jordfunn frå Sel, ulike elevarbeid og resultata frå eit skuleprosjekt om Magnushymnen.

Ustillinga kan også opplevast digitalt.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år