Tingstader - arkeologisk undersøking

I år utførast det arkeologisk undersøking av områda rundt Hundorp og Haave. Det gjerast i samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo, NTNU Vitenskapsmuseet og Innlandet Fylkeskommune.

Publisering av funn og analyser av undersøkingar blir annonsert her og på Facebooksida til Hundorp 2021. 

}

Heile året

Hundorp

Dei arkeologiske undersøkingane gjerast fleire gonger gjennom året, og på ulike måtar. Nokre gonger brukast det ein georadar, andre gonger skal det gravast i jorda for å undersøke hva som dukka på georadaren. Undersøkinga gjerast derfor i fleire omgangar. 

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år