Magnhild Bruheim | Hundorp 2021

Sagn og litteratur i Gudbrandsdalen

Magnhild Bruheim held foredrag om korleis segner frå Gudbrandsdalen ligg til grunn for litteratur i Gudbrandsdalen, frå Peer Gynt til Hekneveven.

}

13. oktober

Litteraturhuset Lillehammer

«Figuren Peer Gynt er den mest kjende gudbrandsdølen i heile verda, ein annan er Kristin Lavransdatter, sjølv om ho aldri har levd. Per Gynt finst i alle fall i segntradisjonen, og felles for Sigrid Undset og Henrik Ibsen og mange andre forfattarar er at dei har latt seg inspirere av segner og historie frå Gudbrandsdalen. Også Snorre la ein del av handlinga til dalen når han i Heimskringla fortel om Heilag-Olav, basert på myter om kristningsferda. I nyare tid er det Lars Myttings Heknefamilie som når stadig fleire lesarar, ei historie inspirert av segn om Søsterklokkene og Hekneveven

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år