Kultursti og kulturminner

Opning av kultursti og orientering om Søre Bræe.

}

25. juli kl. 12.00

Ved gravhaugane på Søre Bræe

Meir informasjon kjem

Det er mykje som planleggast i desse dagar og vi legg ut meir informasjon så snart det er klart. 

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år