Gjenstadar frå vikingtida | Hundorp 2021

Skattar frå Dale-Gudbrand | Utstilling

Gudbrandsdalen har ei rik kulturhistorie – men dei mest verdifulle funna gjort på Dale-Gudbrand har aldri vore vist til publikum i Gudbrandsdalen. På Hundorp i 2021 skjer det!

}

1. juni - 28. juli

Dale-Gudbrands gard

Velkomen til ei historisk utstilling av historiske dimensjonar! I ein spesialbygd container vil Gudbrandsdalsmusea vise fram dei rike arkeologiske funna frå Sør-Fron. Funna er til dagleg trygt plassert i magasin på Kulturhistorisk museum i Oslo, men no kjem dei heim!

Program for utstillinga er under arbeid. Meir info om kulturskattane kjem!

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år