Fron kulturskule | Tegning: Sigmund R. Sletten | Hundorp 2021

Kunst frå Fron kulturskule

Kunstelevene i Fron kulturskole har over tid jobbet med prosjekt knyttet til tusenårsjubileet Hundorp 2021. 

}

Juli

Dale-Gudbrands gard

Dei eldste elevane har vore på skulen i 6-8 år, og dei har hatt vikingar som tema for sine prosjekt.

Elevane har sjølve valgt teknikk på prosjekta sine, og no kan dei endelig sjåast av alle.

Dei yngre skal også involverast

Elevane har også vald hvilket plott som skal visast i biletet. Nokre har vald å lage skulpturar eller dokkar medan nokre har  tegnet med blyant. Andre har måla.

Utover våren skal også dei yngre elevane involverast i prosjektet. Dei skal ha andre vinklingar på kulturmøte, som er det ovarliggande temaet for heile prosjektet.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
[email protected]

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
[email protected]

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år