Sofie Frost og Iman Meskini | Hundorp 2021 | Foto: Astrid Sand Samnøy og Kristoffer Myhre

Framtid

På den siste dagen av tusenårsfesten er det framtida som er tema. Nå er det tid for erkjenning.

Dette er ungdommens dag, og det er dei som er ansvarlege for innslaga. Nå får vi sjå kva dei har jobba med dei siste månadene, og deira tankar om tida vidare.

Programleiarar for dagen er Iman Meskini og Sofie Frost, begge kjende for deira tydelege meiningar og evne til å formidle.

Vi gjer no endringar i programmet og det er difor kun mogleg å kjøpe billettar til «Sola stod opp». Vi kjem snart tilbake med endringane.

}

05.30

Dale-Gudbrands gard

«Sola stod opp» – morgonkonsert

Soloppgangskonsert i samarbeid med Peer Gynt-stemnet. Kunstnarisk leiar i Peer Gynt AS, Ellen Horn les frå Heimskringla. Deretter vil Heidi Gjermundsen Broch og Oslo Strings gje deg ei musikalsk oppleving i det ein ny dag startar.

For dei som er tidleg oppe – eller seint i seng – byr Dale-Gudbrands Gard på morgonkaffe når du kjem og champagnefrukost etter konserten.
Kaffe/frokost kr 160,- per person.
Champagnefrokost kr 295,- per person.

Få billettar i salg.

}

11.30

Sør-Fron Kyrkje

Økumenisk festgudsteneste

Ulike kristne trussamfunn går saman om å arrangere ei felles gudsteneste. Dette blir ei gudsteneste utanom det vanlege: her blir mangfald og unge stemmer lyfta fram. 

}

12.00

Dale-Gudbrands gard

Hidden

Korleis var det å vera barn og ungdom i vikingtida? Med Hidden kan du sjølv vera barnet som går rundt på Dale-Gudbrands Gard og sjå omgivnadene slik vi trur dei var.

}

14.00

Hundorp Bru

Vikingskipet kjem

Vikingskipet har nå rodd i tre dagar frå Losna. Nå kjem det til Hundorp, og med i skipet er det ein prominent gjest.

Gjesten frå Vikingskipet går langs stien opp til Olavshaugen.

}

15.00

Dale-Gudbrands gard

Ragnarock

Feiringa blir avslutta med eit brak! Her blir det musikk og dans med framtida som tema. Visningar og presentasjonar av ungdomsverkstadene frå heile fylket. Talkshow og spennande gjestar.

Musikk ved Synne Vo og Dåm som har med seg elevar frå Vinstra vidaregåande skule. Dans ved Loftet Dansestudio.

}

17.00

Dale-Gudbrands gard

1000 år etter

Kor skal vi framover? Her blir det klubbeslag og eit manifest for miljøet. Mon tru kven som klubba held?

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år