Anders Baasmo | Hundorp 2021

Fortid

På tusenårsfestens fyrste dag, 29. juli, skal vi sjå attende på fortida. Opplysing står i fokus, og vi tar ein kikk på historia på ein artig og engasjerande måte.

Det blir offisiell opning av arrangementet, konsert, kulturelle innslag, utstillingar og anna.

}

Kl 11.00

Sør-Fron Kyrkje

Gudsteneste

Klokka 11 opnar vi dagen med ein gudsteneste i Sør-Fron kyrkje. Her møtar kyrkjemusikk eldre forlkemusikk. Det blir mellom anna innslag av lokale musikare.  

Arrangør: Sør-Fron kyrkje og Hamar bispedøme

}

Kl 13.00

Dale-Gudbrands Gard

Offisiell opning av tusenårsfesten

Offisiell opning av tusenårsfesten ved ordførar Ole Tvete Muriteigen i Sør-Fron.  Blant anna kjem spoken word artist Jeaninne Lukusa Harrison, og det blir talar, diktlesing og musikalske innslag. Hit kjem Biskop Solveig Fiske. 

Fleire innslag

Poeten Jeaninne Lukusa Harryson fremførar bestillingsverket komponert for Hundorp2021 med ein lokal musikar.

Tidsriktig musikalsk innslag ved Fron Kulturskule og Norsk Lur- og Bukkehornslag. Kulturskulen har bland anna øvd på slåttetrommar og blåseinstrumentar frå vikingtida.

.

}

Kl 14.00

Dale-Gudbrands Gard

Marknadsplassen opnar

Bodar opnar for dagen. Sjå tradisjonelt handverk frå vikingtida, med moglegheiter for å kjøpe med seg fine minne, bakst og gjenstandar.

Medlemmar frå 4H i heile midtdalen har starta arbeidet med å produsere varar på gamalt vis. Dei ulike 4H gruppane har eigne tema, og gruppane skal jobbe med ull, tre og mat. Dei ferdige produkta blir å få kjøpt på marknadsplassen. 

Medlemmar frå Gudbrandsdalsvegen har eigne bodar.

Det blir óg utstilling av diverse prosjekt fra vårhalvåret.

Utstillarar

Etter kvart som utstillarane er klare vil vi nevne dei her.

}

Kl 14.00

Dale-Gudbrands Gard

Hidden

Korleis var det å vera barn og ungdom i vikingtida? Med Hidden kan du sjølv vera barnet som går rundt på Dale-Gudbrands Gard og sjå omgivnadene slik vi trur dei var.

Løys eit oppdrag

Du får eit oppdrag som skal løysast på Dale-Gudbrands Gard, men hva opplever du på vegen?

Hidden er ein formidlingsplattform for historiske kulturelle og naturlege skattar i landskapet. Last ned appen og begynn vandringen rundt på området. Da vil du sjå at det dukkar opp ei rekkje punkt med informasjon om kva som hende. Du kan sjølv oppleve det som ikkje har stått i historiebøkene.

}

Kl 16.00

Dale-Gudbrands Gard

Signe frå Bjølstadmo

Hans Rotmo og Hans Løkken sitt musikalske verk Signe frå Bjølstadmo kjem endeleg heim. Historia handlar om Signe frå Bjølstadmo som skulle gå til Vekkom med ei geit på same tid som Olav Digre (Haraldsson) ville kristne dalen.

Dette er eit musikalsk verk som aldri har vore oppført i Gudbrandsdalen tidlegare. Hovudrollane blir sunge av Rebekka Opdahl Christiansen og Anders Baasmo.

Billettar må kjøpast på førehand. 

Medvirkande

Solistar: Rebekka Opdahl Christiansen og Anders Baasmo

Trondheimsolistene

Lillehammer Operakor

Spelemannslag med spelemenn frå heile Gudbrandsdalen

Dirigent: Elsine Haugstad

Tekst: Hans Rotmo

Musikk: Hans Løkken

}

Kl 19.00

Dale-Gudbrands Gard

Signe frå Bjølstadmo

Hans Rotmo og Hans Løkken sitt musikalske verk Signe frå Bjølstadmo kjem endeleg heim. Historia handlar om Signe frå Bjølstadmo som skulle gå til Vekkom med ei geit på same tid som Olav Digre (Haraldsson) ville kristne dalen.

Dette er eit musikalsk verk som aldri har vore oppført i Gudbrandsdalen tidlegare. Hovudrollane blir sunge av Rebekka Opdahl Christiansen og Anders Baasmo.

Billettar må kjøpast på førehand. 

Medvirkande

Solistar: Rebekka Opdahl Christiansen og Anders Baasmo

Trondheimsolistene

Lillehammer Operakor

Spelemannslag med spelemenn frå heile Gudbrandsdalen

Dirigent: Elsine Haugstad

Tekst: Hans Rotmo

Musikk: Hans Løkken

}

Kl 20.30

Dale-Gudbrands Gard

Marknadsplassen stengjer

 

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år