Bispevisitas og kyrkjemøte

Fleire kyrkjer samarbeidar om ulike arrangement i Gudbrandsdalen.

Progammet er under utarbeiing.

}

Mai

Sør-Fron kommune

Vi kjem med meir informasjon så snart planane er heilt klare.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år