Hundorp 2021

Vi ser attende

Hva har vi opplevd i 2021? Hugsar vi alt vi har sett, høyrd og vert med på?

Vi tar ei siste feiring av jubileumsåret og ser tilbake på alt det artige som har skjedd.

}

Desember

Ikkje bestemd

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år