Kristendom og prestegjerning

– gjennom 1000 år

Ved Edvard Hoem.

Arrangerast av Øyer og Tretten Historielag og Øyer og Tretten Kirkelige Råd.

}

5. juni kl. 17.00

Øyer Prestegard

Arrangerast av Øyer og Tretten Historielag og Øyer og Tretten Kirkelige Råd.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år