Øyer kyrkje | Hundorp 2021

Kjørkjehistoria i Øyer og kjørkjemusikken gjennom 1000 år

Arrangement med Kantor Kari Irene Lien og Leif Manengen.

Arrangørar: Øyer og Tretten Historielag, og Øyer og Tretten Kirkelige Råd

}

9. juni kl. 19.00

Øyer kirke

Ved Kantor Kari Irene Lien og Leif Manengen.

Arrangerast av Øyer og Tretten Historielag  og Øyer og Tretten Kirkelige Råd

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no

følg oss

norge i tusen år

Norge i tusen år