Kulturmøte og endring

I 2021 markerer vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand møttes på Hundorp i 1021, eit møte som resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen. 

Tusenårsjubileet blir arrangert av Sør-Fron kommune og Innlandet fylkeskommune, og er ein del av nasjonaljubileet Norge i 1000 år. Hovudmålgruppa vår er barn og unge.

Velkomen til tusenårsfeiring i 2021!

I 2021 markerer vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand møttes på Hundorp i 1021.

Programmet for Hundorp 2021 vart lansert 12. september 2020 på Dale-Gudbrands gard.

Georadar på Hundorp 24. juni

Georadarprosjektet er i gang Onsdag 24. juni starta arkeologiske undersøkingar på Hundorp. Den største av gravhaugane er blant det som skal granskast: Med georadar. Hundorp er i sagalitteraturen omtala som eit av dei viktigaste heidenske kultstadene i sein vikingtid....

les mer

Om Hundorp 2021

I 2021 markerer vi at det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand møttes på Hundorp i 1021, eit møte som resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen. I soga om Norge har kristninga av dølane vorte ståande som eit bilete på kristninga av landet, og eit symbol på møtet mellom den nye og den gamle tru, ei ny og ei gamal tid.

Kristningsmøtet

I følge Snorre Sturlason møttes kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021. Dette møtet resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen.

kontakt oss

Bjørn Kjellsson Sletten
Prosjektleiar
tlf 974 71 997
bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no

Stian Stø Dørum
Prosjektmedarbeidar
tlf. 975 31 345
stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no