Arbeidsgruppene er i gang!

Arbeidsgruppene er i gang! Tysdag 2. april var fyrste arbeidsmøte for arbeidsgruppene i tusenårsprosjektet Hundorp 2021. Arbeidet med tusenårsprosjektet er delt inn i tre hovudsatsingar, som dei ulike tiltaka sorterer under. Det er Arrangement Kulturminner Formidling...

Status for Hundorp 2021

av Bjørn Sletten | 3.04.19 Status for Hundorp 2021 Tusenårsmarkeringa for kristningsmøtet på Hundorp nærmar seg. Førre veke var styringsgruppa for prosjektet samla på Dale-Gudbrands gard.  Styringsgruppa for prosjektet har brukt det siste året på å lage eit fundament...

Folkemøte om Hundorp 2021

Folkemøte om Hundorp 2021   kontakt oss Bjørn Kjellsson Sletten Prosjektleiar tlf 974 71 997 bjorn.sletten@sor-fron.kommune.no Stian Stø Dørum Prosjektmedarbeidar tlf. 975 31 345 stian.sto.dorum@sor-fron.kommune.no følg oss Følg norge i tusen år Norge i tusen...